Bogata tradycja

Rejon placu Bankowego tętnił życiem już w XIX wieku. Warszawianie bawili się na pobliskim placu Teatralnym i wypoczywali wśród zieleni Ogrodu Saskiego. W 1826 roku, według projektu architekta Antonio Corazziego, powstały główne pierzeje placu wraz z gmachami Giełdy i Banku Polskiego oraz pałacem Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. To szczególne miejsce było odtąd scenerią wielu ważnych wydarzeń. Dziś stanowi centrum biznesowo-administracyjne, którego istotnym punktem jest zmodernizowany Plac Bankowy 1.

1713

Powstała Oś Saska, jedno z największych osiągnięć polskiej urbanistyki w XVIII wieku. Jej centralnym założeniem był pałac Saski wraz z ogrodem, a także Plac Żelaznej Bramy oraz Koszary Mirowskie.

1826-1828

Budowa reprezentacyjnego placu Bankowego, przy którym mieściły się budynki ważnych instytucji Królestwa Polskiego. Powstanie nowej kamienicy na miejscu pałacu Bielińskich, wzniesionego pod koniec XVII w. przez architekta Tylmana z Gameren. Owa kamienica, wówczas należąca do Barbary Kosseckiej, to zaczątek dzisiejszego Placu Bankowego 1.

1947-1997

Odbudowanie kamienicy po zniszczeniach wojennych i powiększenie jej poprzez połączenie z sąsiednim półokrągłym budynkiem. W nowym obiekcie urządzono hotel, początkowo wojskowy, który jako Hotel Saski funkcjonował aż do 1997 roku. Jednocześnie cały plac Bankowy zyskał nowe oblicze i stał się ponownie ważnym ośrodkiem w przestrzeni stolicy.

2012

Po starannej modernizacji i przebudowie zabytkowy Hotel Saski przeobraził się w luksusowy budynek biurowy Plac Bankowy 1.